Te weinig animo voor Thema-avond

Geplaatst op

Tijdens de ALV  hebben enkele leden te kennen gegeven dat er belangstelling is voor een thema-avond. Voorheen waren die thema-avonden, zoals tijdens de ALV duidelijk werd, heel zinvol.
Het bestuur haakte daarop in en liet op de inschrijfavonden een lijst rondgaan om de interesse te peilen voor een Thema-avond op dinsdag 12-02-2019 met als onderwerp “hulphond”. Op deze lijst kon je je naam plaatsen.
Helaas is gebleken dat er te weinig geïnteresseerden zijn, wij zijn daarom genoodzaakt deze avond niet door te laten gaan.