Alle jubilarissen 2020 gefeliciteerd!

Geplaatst op Geupdate op

Op onze Algemene Ledenvergadering van 20 februari hebben we een aantal aanwezige jubilarissen in het zonnetje gezet. Het bestuur dankt hen hartelijk voor de getoonde inzet binnen onze vereniging!

2020 Jubilarissen

Een van de jubilarissen, Jan Goorman, kon vanwege zijn vakantie niet op de ALV aanwezig zijn. Maar 40 jaar bij de club laten we natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. Vandaar dat het bestuur Jan op 13 maart tijdens een gezellig samenzijn alsnog in het zonnetje heeft gezet. Jan, bedankt voor je geweldige inzet voor onze vereniging!

jan 40 jaar bewerkt

Ook hebben we nog leden die zich bijzonder hebben ingespannen voor de vereniging bedankt met een bloemetje. Miranda Jansen nam na 10 jaar afscheid als bestuurslid, de voorzitter dankte haar hartelijk voor haar inzet de afgelopen jaren.

Verder werden twee nieuwe bestuursleden verwelkomd: Sus Kaethoven en Janine de Laat. En Leo Barten werd weer herkozen.

IMG_1514kopie