EHBO cursus

Wilt u een  EHBO-cursus volgen?
EHBO-vereniging Reusel start bij voldoende aanmeldingen ieder najaar een EHBO cursus.
In het daarop volgende voorjaar is het examen.

In deze cursus wordt u opgeleid voor het basisdiploma EHBO waarin het kunnen bedienen van een AED én het verlenen van Eerste Hulp aan kinderen zit.
De cursus bestaat uit 12 lessen van 2,5 uur.

In de kosten voor de cursus, een bedrag van  € 195,– zit alles inbegrepen, van het kopje koffie op de lesavonden tot het inschrijfgeld voor het examen.
Er zijn een aantal zorgverzekeraars die de cursus helemaal of voor een gedeelte vergoeden. Informeer hiervoor bij uw verzekeraar.

U kunt zich opgeven voor een EHBO cursus bij ons secretariaat; info@ehboreusel.nl tel. 0497-642032 of via deze website bij het onderdeel contact.

dekei

Zaal-accommodatie: Cultureel Centrum “De Kei” Kerkplein 69, 5541 KB Reusel.
E.H.B.O.- vereniging Reusel is erkend door het Oranje Kruis.
Relatiecode Oranje Kruis:  105505