Vereniging

Verenigingsgegevens
Officiële naam:  E.H.B.O.-vereniging Reusel.
Datum oprichting:  24 mei 1948.
Oprichters:  J. v.d. Goor en J. Zagers.
Statuten:  Goedgekeurd bij het Koninklijk Besluit nummer 53 datum 29-9-1972 en gepubliceerd in de Staatscourant nummer 238 datum 6-12-72. Gewijzigd op 15 november 2002.
Vaandel:  Het vaandel is uit het jaar 1953.
Bestuur:  Het bestuur bestaat uit 7 leden, waaronder een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Indien er minder bestuursleden zijn, wordt hierin door de statuten voorzien.
Dagelijks bestuur:  voorzitter, secretaris en penningmeester.
Inschrijving K.v.K.:  verenigingsregister nummer 40236528
Bankrekening:
Rabobank De Kempen-West, rekeningnummer 14.34.03.273
BIC:RABONLU2U
IBANnr: NL34RABO0143403273 EUR

Zaal-accommodatie: Cultureel Centrum “De Kei” Kerkplein 69, 5541 KB Reusel. tel: 0497 641484
E.H.B.O.- vereniging Reusel is erkent door het Oranje Kruis.
Relatiecode Oranje Kruis:  105505

Doel van de vereniging
Het bevorderen van al datgene, wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoorde geestelijke en lichamelijke eerst hulp bij ongelukken, calamiteiten, rampen en dergelijke in de meest ruime zin van het woord.