Lessen en programma

Let op: vanaf 13 maart 2020 vervallen de herhalingslessen vanwege overheidsmaatregelen rondom het Corona-virus. Het missen van de laatste les van dit seizoen heeft geen gevolgen voor het diploma.

Programma seizoen 2019-2020

Het programma is verdeeld in 4 blokken.
In elk blok zitten 8 lessen, deze zijn verdeeld over de woensdagmorgen, de donderdagmiddag en de maandag- dinsdag- woensdag-  en donderdagavond

De tijden:
’s-Morgens van 09.00 tot 11.30 uur.
’s-Middags van 13.00 tot 15.30 uur.
’s-Avonds van 19.45 tot 22.15 uur.

Van elk lid wordt verwacht dat zij/hij minimaal 4 lessen, één les in elk blok, zal volgen.
De lessen eerste hulp aan kinderen zit in het gewone programma en is geen aparte les.
Blok 1
Donderdagavond 12-09-2019
Dinsdagavond 17-09-2019
Woensdagmorgen 18-09-2019
Maandagavond 23-09-2019
Woensdagmorgen 25-09-2019
Donderdagmiddag 03-10-2019
Dinsdagavond 08-10-2019
Woensdagavond 09-10-2019

Blok 2
Donderdagavond 24-10-2019
Dinsdagavond 29-10-2019
Woensdagmorgen 30-10-2019
Maandagavond 04-11-2019
Woensdagmorgen 06-11-2019
Donderdagmiddag 14-11-2019
Dinsdagavond 19-11-2019
Woensdagavond 20-11-2019

Blok 3
Donderdagavond 9-01-2020
Dinsdagavond 14-01-2020
Woensdagmorgen 15-01-2020
Maandagavond 20-01-2020
Woensdagmorgen 22-01-2020
Donderdagmiddag 30-01-2020
Dinsdagavond 04-02-2020
Woensdagavond 05-02-2020

Blok 4
Donderdagavond 05-03-2020
Dinsdagavond 10-03-2020
Woensdagmorgen 11-03-2020
Maandagavond 16-03-2020
Woensdagmorgen 18-03-2020
Donderdagmiddag 26-03-2020
Dinsdagavond 31-03-2020
Woensdagavond 01-04-2020

Onderwerpen
Blok 1
In blok 1 zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
– Zorg voor professionele hulp.
– Het bewustzijn en de stoornissen die kunnen optreden.
– De ademhaling en de stoornissen die kunnen optreden.
– Verplaatsen van een slachtoffer

Blok 2
In blok 2 zal de reanimatie het belangrijkste onderdeel zijn.

Blok 3 en Blok 4:

Diverse onderwerpen uit het Oranje Kruis boekje, 27ste druk. Deze onderwerpen verdelen we over twee jaar. Indien je jaarlijks je herhalingslessen volgt, heb je na twee jaar alle onderwerpen weer een keer herhaald en geoefend.

Door omstandigheden kunnen onderwerpen van een les aangepast worden maar de instructeurs willen zoveel mogelijk het genoemde programma volgen.
Mocht iemand niet in de gelegenheid zijn om een les te volgen geef dit, liefst vooraf, door aan info@ehboreusel.nl of telefonisch bij de secretaris tel.nr. 04976-642032.
Hij  zal dan een oplossing proberen te vinden.

Onze Algemene Ledenvergadering is op donderdag 20-02-2020, aanvang 19.45 uur

Zaal accommodatie Cultureel Centrum de Kei, Kerkplein 69, 5541 KB Reusel